Status juli 2019

För de som inte var på årsmötet eller läst presentationen i juniuppdateringen nedan. Vi har tyvärr blivit tvungna att skjuta upp slutdatumet till juni 2020. I vilken ordning byarna kommer grävas finns bild från februari-uppdateringen längre ner. Vi har skjutit upp slutdatumet pga av att entreprenören kommer inte hinna gräva klart till årsskiftet när lantmäteriförrättningarna håller på fram till december. Målet är att Risinge och Kårestad ska vara driftsatta i år.

Lantmäteriet är nu klara med förrättningen i Risinge och det innebär att våra entreprenörer Eltal och NCC kan börja gräva i Risinge i augusti. (med reservation för ev överklagande från markägare, då kan vi inte längre ge någon tidsplan för slutförande av projektet). En lantmäterieförrättning innebär att vi har tillstånd att förlägga fiberslang. Planerad sträckning finns på http://fiberkartan.se/2179

Berörda markägare i Kårestad har fått kallelse till lantmäteriförrättningen som genomfördes igår. En gissning om allt går väl, är att grävning i Kårestad kan komma igång i oktober.

Vi har nu skickat ut slutfakturan för insatsen till alla. Vänligen kolla ”skräpposten” i din epost om du inte har sett den. Andra har fått den via vanlig post.

För de som redan nu vill gräva ner slang på egen tomt: Hämta slang och sökband hos Christer Estberg i Kårestad Södrekvarn, 070-9544234 eller Henrik Engqvist, Kyrkeryd Lillegård, 070-9907470

Status juni 2019

För de som inte var på årsmötet kommer presentationen här.

Det finns i presentationen en skiss på hur grävning ska ske på tomten. Det ska grävas 30cm djupt och vill man gräva på egen tomt i sommar så kan man kontakta oss för att få tillgång till material (slang och sökband). Tanken är även att vi ska tillhandahålla sand för igenfyllning av diket på egen tomt. Detta för att inte stenar ska klämma slangen för då går det inte att blåsa i fibern sedan.

Tidsplanen är lite förskjuten så grävning i Risinge kommer förmodligen igång efter semestern. Detta pga ändringar från markägare och att handläggningstiden efter en läntmäteriförättning var längre än vi kände till. Man måste vänta tre veckor innan man kan börja gräva, även om markägare och förening och Lantmäteriet är överrens om dragningen. Det blir inte lönt för entreprenören att ta hit maskiner för någon veckas grävning.

Är det frågor så skicka gärna epost till styrelsen@veff.se så sammanställer vi det här på sidan.

Blandad info

Vi kommer att skicka ut en faktura på resterande insats, 10000kr efter årsmötet, troligen i juni. Förfallodatum kommer att vara 30 september.

Vår entreprenör Eltel, kommer framöver att ringa upp alla medlemmar för att stämma av hur installationen i huset ska göras. Bl.a. var man vill att fibern ska komma in i huset. Man kommer att börja i Risinge, då grävjobbet börjar där.

Inför årsmötet

Årsmötet kommer att hållas måndagen den 20 maj kl 18.00 Kallelse kommer separat. Vi i styrelsen ser gärna att så många som möjligt kommer för att få viktigt information om projektet och kan ställa frågor.

Vi kommer då att tillsammans med vår entreprenör Eltel och gräventreprenören NCC berätta om projektet och tidsplan.

Det kommer även att kallas till en lantmäteriförättning den 27 maj, för de som är markägare i Risinge och preliminärt midsommarveckan för markägare i Kårestad.

Om ingen markägare har något emot den tänkta sträckningen kan grävningen påbörjas efter lantmäteriförättningen. Vad styrelsen vet om är det ingen markägare som motsätter sig sträckningen.

Status april 2019

Vi har egentligen inget nytt att rapportera just nu, mer än att vi kommer skicka ut en kallelse till årsmötet framöver. Troligen blir årsmötet i maj-juni.

Entreprenören håller på att finprojektera och vi väntar på att Lantmäteriet ska förbereda och skicka ut kallelse för markägare i Risingeområdet.

Det är beräknat att grävning kommer igång i Risinge i maj-juni. Det kommer bli en tuff tidsplan för entreprenören att gräva klart området i år, så det kommer nog grävas på flera ställen parallellt och med flertalet maskiner.

Status Februari 2019

Avtal är nu tecknat med Eltel för byggnation av nätet, NCC kommer sköta grävningen. Slutdatum är satt till 31/12 2019, men det förutsätter att vädret tillåter, att tillståndsprocesser från myndigheter går enligt tidsplan och att alla markägare ger sitt godkännande till den tänkta sträckningen.

Vi kommer skicka ut en faktura för insatsen under våren. Det är 10000kr kvar för varje medlem att betala in. Det kommer skickas ut två fakturor på vardera 5000kr.

Det kommer kallas till möten med berörda markägare i lantmäteriförrättningen. Det är så många markägare att det blir fem olika möten. Se karta för de olika områdena. Det innebär att grävning kommer göras i samma ordning. Möte för markägare i Risingeområdet är först ut, sedan Kårestad, Södra Åreda, Vikensved och sist Tveta.

Vi kommer meddela när vi har mer information om mer exakta tider.

Status januari 2019

Vi fick i förra veckan okej från Länsstyrelsen på vårt upplägg med samförläggning. Vi väntar på ett nytt avtalsförslag från entreprenören Eltel som vann upphandlingen. De sista tillstånden, lantmäteriet och trafikverket är inskickade och vi har gjort vissa kompletteringar.

I övrigt är tidsplanen oförändrad. Se förra inlägget.

Status november 2018

Styrelsen har sedan i somras haft en dialog med länsstyrelsen om hur vi kan få ihop ekonomin i projektet med hjälp av samförläggning. Frågan är egentligen hur intäkterna bokföringsmässigt ska redovisas så att vi följer Jordbruksverkets regler och inte riskerar att bli av med bidraget på något sätt. Vi har lagt fram ett sista förslag som verkade genomförbart men väntar fortfarande på definitivt svar, då detta ska dubbelkollas centralt hos Jordbruksverket. Vi kan tyvärr inte riktigt köra igång projektet innan vi fått svar på hur vi ska hantera detta. De sista tillstånden, lantmäteriet och trafikverket är inskickade och handläggningstiden är fyra månader. Just nu håller styrelsen på att komplettera dessa ansökningar, då vi fått lite frågor. Avtal med entreprenören håller på att förberedas så att när vi får svar från länsstyrelsen så kan vi teckna avtal.

Vi sökte för någon månad sedan om att få mer pengar till projektet, då vi blivit avsevärt fler medlemmar. Vi blev tyvärr inte beviljade mer pengar, men vi ser ändå att det ska gå ihop sig med intäkter från samförläggningarna.

Grov tidsplan är just nu följande:
Entreprenör finprojekterar under december-januari.
Tillstånd klara i mars/april
Grävning påbörjas efter det. Möjligen kan man påbörja något område lite tidigare med muntligt markavtal.

Om allt går bra och det inte blir fördröjningar i tillståndsprocesser eller liknande så tror vi just nu att det ska vara färdigbyggt till julafton 2019.

Status september 2018

Styrelsen vill härmed ge ny information och förklara omständigheterna kring nuläget i projektet. Detta är viktig information både för er som inte var med på årsmötet och er som deltog.

Tidplanen har reviderats ett flertal gånger under vår resa. Styrelsen består till stora delar av heltidsarbetande föräldrar med allt vad det innebär och projektarbetet kräver mycket ideellt arbete. Men det är inte den huvudsakliga anledningen till att projektets sluttid har skjutits framåt…

Föreningens arbete startade 2013 och styrelsens medlemmar försökte då lära sig så mycket som möjligt kring hur man skapar en fiberförening och bygger ett fibernät. Tidigt förstod vi att ett bidrag eller stöd behövdes för att ens fundera på att bygga ett fibernät. Vi sökte därför pengar ur Landsbygdsprogrammet. I juni 2016 blev VEFF en av de få föreningar som tilldelades pengar, vilket vi alla var glada och lite stolta över. Efter beslutet satte styrelsen igång med att detaljprojektera och komma överens med markägare för att få fram sträckan på en karta. Det innebar mycket arbete och pusslande med markägare. Att tänka på gällande detta är att så fort någon markägare begärde en annan sträcka fick vi arbeta om projekteringen och kontakta andra markägare för att få godkännande för ändringarna. Detta arbete tog ca ett år med olika byamöten och möten med markägare. Nästa steg var att flertalet myndigheter skulle ta del av och besluta kring vår fibersträckning. Detta arbete var långt mycket mer krävande än vad vi kunde drömma om, med ett antal olika ansökningar för att se till att följa alla lagar och krav ett sådant här projekt kräver. Det tog över ett år, vilket var längre tid än vi hade beräknat.

I våras upphandlade vi entreprenaden och såg då att kostnaderna hade ökat. Detta beror främst på att antalet medlemmar har ökat med ca 50% sedan bidraget söktes. På årsmötet i våras fick ni medlemmar denna information och vi hade då tagit fram ett antal förslag på hur vi ska gå vidare med projektet. Styrelsen har nyligen blivit uppmärksammade på att det finns möjlighet att söka mer pengar från Landsbygdsprogrammet och anledningen vi kommer att ange är att antalet medlemmar ökat markant. Ansökan är inskickad och vi tror att beslutet från Länsstyrelsen kommer att komma inom några veckor. Styrelsen kan dock inte ge några garantier för att vi får nya pengar, vi diskuterar därför även andra lösningar. P g a ansökan om mer pengar fördröjs grävstart tyvärr, men för att trygga projektets budget ansåg vi att denna möjlighet att få mer pengar var en lösning vi ville ta chansen att få.

Ni är många som undrar när grävning startar. Det kommer först att göras en lantmäteriförrättning och till den kommer berörda markägare att kallas. De som ingår i gruppen berörda markägare är de som har mark där stamledningen kommer att korsas, detta gäller oftast inte ni som endast äger trädgårdstomt. Efter lantmäteriförrättningen kommer vi att ge klartecken till entreprenören att starta och det kommer då ske så snart markförhållande såsom väder och tjäle tillåter. Vår förhoppning är att projektet blir klart under år 2019 och att vi slipper flytta fram datumet för färdigställandet ännu en gång.

Vi skickar inte ut någon mer faktura innan vi har en definitiv tidplan. Protokoll från årsmötet kommer att läggas på hemsidan (under Dokument) inom de närmaste veckorna.

Vi förstår att ni har många frågor kring vad som egentligen händer i projektet och om det någon gång kommer bli fiber i våra byar. Vi i styrelsen tycker stundom också att det är ett tungt och långsamt projekt, men tyvärr kan vi inte påverka hur lång tid olika tillstånd och processer tar. Det ni kan vara HELT SÄKRA PÅ är att vi jobbar för att detta projekt ska bli BRA, dock tyvärr med en del förseningar.

Mvh

Styrelsen i VEFF