Status Oktober nr 2

Vi har nu fått klartecken från trafikverket i etapp Kårestad. Det innebär nu att vi kan gräva i Kårestad. En del markeringsstolpar har nu satts upp i södra delen av Kårestad, mot riksväg 25. Det kommer närmaste veckorna sättas upp fler markeringsstolpar i hela Kårestadsområdet. Markeringstolparna visar var fiberkabeln kommer förläggas.

Vi är tacksamma om markeringsstolparna får sitta kvar.

Vi kommer inom kort ha ett uppstartsmöte med entreprenören och räknar med att börja gräva i oktober. Målbilden är att Kårestad är driftsatt i år, men det är för tidigt att lova något innan vi vet hur det flyter på med grävningen.

Som det ser ut nu kan Södra Åreda bli nästa etapp att gräva.

Status oktober 2019

Vår entreprenör Eltel har nu kontaktat och besökt de flesta medlemmar i Risinge och Kårestad och satt upp pinnar där anslutning mot tomt ska göras. (återstår ca 10st, varav de flesta är nyblivna medlemmar).

Det är rekommenderat att gräva ner tomslang på sin tomt redan nu. Info om detta finns i juli-uppdateringen nedan. Sand för att ha närmast slangen vid grävning på tomten finns vid Kårestugan i Kårestad. Sanden läggs närmast slangen så att inga stenar ska klämma eller skada slangen.

I måndags hade vi Lantmäteriförättningsmöte med berörda markägare i Södra Åreda. Vi har än så länge bara fått några små ändringar som löstes på plats. Kallelse till möte för berörda markägare i Vikensved har gått ut i veckan. Mötet för Tveta kommer hållas i november.

För att förtydliga så är berörda markägare i ledningsrätten de, som äger mark som vi måste korsa med fiberkabeln, för att sedan nå vidare till fler medlemmar.


Ledningsrätten är klar i Kårestad, sista dagen för att överklaga var 30/9. Saknas bara tillstånd från Trafikverket, där vi/Eltel ska komplettera uppgifter till dom under veckan. Sedan kan vi påbörja grävning i Kårestad och det blir första byn som grävs.

Ledningsrätten blev som bekant överklagad av en markägare i Risinge by. Vi ser inget hopp om att kunna komma överrens med markägaren utan kommer gräva runt den aktuella tomten. Problemet är att vid ett överklagande hamnar ärendet automatiskt hos mark och miljödomstolen och de har långa handläggningstider. Lantmäteriet kan alltså inte godkänna grävning på de andra tomterna i Risinge. Efter samtal med domstolen igår så kan de inte säga hur lång tid det tar att avskriva ärendet, men det är bli så att vi inte kan gräva Risinge i år. Styrelsen tittar parallellt på andra lösningar. Troligen kommer vi få till nodhuset i Risinge i år. Vi håller på med ett separat markavtal med markägaren av just den tomten nära väg 25.

Målet för styrelse och entreprenör är att vi börjar gräva i Kårestad i slutet av denna månad. Detta tror vi är rimligt och det hänger egentligen bara på att komplettera ansökan till trafikverket som sedan brukar ha en kort handläggningstid. Sedan blir nästa grävning i Södra Åreda, om nu inte ledningsrätten för Risinge löser sig innan dess.

Status augusti

Vi har tyvärr råkat ut för en överklagan av ledningsrätten i Risinge. Det ställer inte till så mycket för oss projekteringsmässigt och är enkelt att planera på annat sätt. Men domstolen måste hantera ärendet och det dröjer till september innan ärendet tas upp pga handläggningstid. Innan domstolen är klar kan inte Lantmäteriet ta beslut för resten av fastigheterna i Risinge. Mao blir det fördröjning av grävstart i Risinge och gissningen just nu är oktober.

Några har undrat om varför vi skickar ut hela fakturorna redan nu till alla medlemmar, även från de byar som grävs senare. Entreprenören kommer skicka fakturor till oss löpande/etappvis och inte någon slutfaktura. Det innebär att vi behöver ha pengar tillgängliga då vi inte vet exakt hur snabbt det fortlöper med grävningarna. Sedan är det även enklare administrationsmässigt att vi bara skickar ut en faktura. För kännedom så behöver ändå föreningen ta ett tillfälligt banklån tills bidraget betalas ut. Detta eftersom bidraget betalas ut först efter att hela projektet är klart och slutbesiktigat. Det är samma för alla fiberföreningar som fått bidrag.

Status juli 2019

För de som inte var på årsmötet eller läst presentationen i juniuppdateringen nedan. Vi har tyvärr blivit tvungna att skjuta upp slutdatumet till juni 2020. I vilken ordning byarna kommer grävas finns bild från februari-uppdateringen längre ner. Vi har skjutit upp slutdatumet pga av att entreprenören kommer inte hinna gräva klart till årsskiftet när lantmäteriförrättningarna håller på fram till december. Målet är att Risinge och Kårestad ska vara driftsatta i år.

Lantmäteriet är nu klara med förrättningen i Risinge och det innebär att våra entreprenörer Eltal och NCC kan börja gräva i Risinge i augusti. (med reservation för ev överklagande från markägare, då kan vi inte längre ge någon tidsplan för slutförande av projektet). En lantmäterieförrättning innebär att vi har tillstånd att förlägga fiberslang. Planerad sträckning finns på http://fiberkartan.se/2179

Berörda markägare i Kårestad har fått kallelse till lantmäteriförrättningen som genomfördes igår. En gissning om allt går väl, är att grävning i Kårestad kan komma igång i oktober.

Vi har nu skickat ut slutfakturan för insatsen till alla. Vänligen kolla ”skräpposten” i din epost om du inte har sett den. Andra har fått den via vanlig post.

För de som redan nu vill gräva ner slang på egen tomt: Hämta slang och sökband hos Christer Estberg i Kårestad Södrekvarn, 070-9544234 eller Henrik Engqvist, Kyrkeryd Lillegård, 070-9907470

Status juni 2019

För de som inte var på årsmötet kommer presentationen här.

Det finns i presentationen en skiss på hur grävning ska ske på tomten. Det ska grävas 30cm djupt och vill man gräva på egen tomt i sommar så kan man kontakta oss för att få tillgång till material (slang och sökband). Tanken är även att vi ska tillhandahålla sand för igenfyllning av diket på egen tomt. Detta för att inte stenar ska klämma slangen för då går det inte att blåsa i fibern sedan.

Tidsplanen är lite förskjuten så grävning i Risinge kommer förmodligen igång efter semestern. Detta pga ändringar från markägare och att handläggningstiden efter en läntmäteriförättning var längre än vi kände till. Man måste vänta tre veckor innan man kan börja gräva, även om markägare och förening och Lantmäteriet är överrens om dragningen. Det blir inte lönt för entreprenören att ta hit maskiner för någon veckas grävning.

Är det frågor så skicka gärna epost till styrelsen@veff.se så sammanställer vi det här på sidan.

Blandad info

Vi kommer att skicka ut en faktura på resterande insats, 10000kr efter årsmötet, troligen i juni. Förfallodatum kommer att vara 30 september.

Vår entreprenör Eltel, kommer framöver att ringa upp alla medlemmar för att stämma av hur installationen i huset ska göras. Bl.a. var man vill att fibern ska komma in i huset. Man kommer att börja i Risinge, då grävjobbet börjar där.

Inför årsmötet

Årsmötet kommer att hållas måndagen den 20 maj kl 18.00 Kallelse kommer separat. Vi i styrelsen ser gärna att så många som möjligt kommer för att få viktigt information om projektet och kan ställa frågor.

Vi kommer då att tillsammans med vår entreprenör Eltel och gräventreprenören NCC berätta om projektet och tidsplan.

Det kommer även att kallas till en lantmäteriförättning den 27 maj, för de som är markägare i Risinge och preliminärt midsommarveckan för markägare i Kårestad.

Om ingen markägare har något emot den tänkta sträckningen kan grävningen påbörjas efter lantmäteriförättningen. Vad styrelsen vet om är det ingen markägare som motsätter sig sträckningen.

Status april 2019

Vi har egentligen inget nytt att rapportera just nu, mer än att vi kommer skicka ut en kallelse till årsmötet framöver. Troligen blir årsmötet i maj-juni.

Entreprenören håller på att finprojektera och vi väntar på att Lantmäteriet ska förbereda och skicka ut kallelse för markägare i Risingeområdet.

Det är beräknat att grävning kommer igång i Risinge i maj-juni. Det kommer bli en tuff tidsplan för entreprenören att gräva klart området i år, så det kommer nog grävas på flera ställen parallellt och med flertalet maskiner.

Status Februari 2019

Avtal är nu tecknat med Eltel för byggnation av nätet, NCC kommer sköta grävningen. Slutdatum är satt till 31/12 2019, men det förutsätter att vädret tillåter, att tillståndsprocesser från myndigheter går enligt tidsplan och att alla markägare ger sitt godkännande till den tänkta sträckningen.

Vi kommer skicka ut en faktura för insatsen under våren. Det är 10000kr kvar för varje medlem att betala in. Det kommer skickas ut två fakturor på vardera 5000kr.

Det kommer kallas till möten med berörda markägare i lantmäteriförrättningen. Det är så många markägare att det blir fem olika möten. Se karta för de olika områdena. Det innebär att grävning kommer göras i samma ordning. Möte för markägare i Risingeområdet är först ut, sedan Kårestad, Södra Åreda, Vikensved och sist Tveta.

Vi kommer meddela när vi har mer information om mer exakta tider.

Status januari 2019

Vi fick i förra veckan okej från Länsstyrelsen på vårt upplägg med samförläggning. Vi väntar på ett nytt avtalsförslag från entreprenören Eltel som vann upphandlingen. De sista tillstånden, lantmäteriet och trafikverket är inskickade och vi har gjort vissa kompletteringar.

I övrigt är tidsplanen oförändrad. Se förra inlägget.