Status September 2023

Vi har nu fått sista fakturan i projektet och kommer under närmsta månaden skicka in alla papper till Länsstyrelsen för att kunna ansöka om slutbetalning.

Information till berörda markägare angående ledningsrätten: Vi har under grävtiden behövt ändra lite grävsträckor, tex bytt till andra sidan av vägen om det var svår terräng. Styrelsen har fått information att man kan ändra sträckor under grävningens gång, men det har visat sig vara felaktigt. Det har medfört att vi nu har en ledningsrätt som inte stämmer med var kabeln ligger nergrävd. För att ta ett teoretiskt exempel, så kan en markägare som inte har någon fiberkabel på sin mark få markersättning, medan den markägare som har en fiberkabel på sin mark inte får ersättning. Vi har haft kontakt med Lantmäteriet om hur vi ska få till en korrekt ledningsrätt, och har nyligen kommit fram till en lösning. Vi behöver nu avsluta de ledningsrätter som markägare tidigare har fått information om och det kommer istället göras en ny ledningsrätt med den korrekta sträckningen. Problemet är alltså att Lantmäteriet inte kan ändra sträckningar i en redan beslutad ledningsrätt, utan vi måste göra en ny ledningsrätt. Berörda markägare kommer även få ett brev från Lantmäteriet om detta. Först ut kommer Vikensved att vara.

Vid frågor, hör av er till styrelsen, i första hand via epost.

Status januari 2023

Det är nu inne på tionde året för styrelsen.

Styrelsen har under de senaste året jobbat med kompletteringar och restpunkter efter att själva projektet blev fysiskt färdigt. Ca 100 att-göra punkter är nu nere på ca 10 återstående. Mycket har varit dokumentation som krävs för att att Jordbruksverket ska godkänna
projektet.

Två av dessa restpunkter behöver lösas innan slutredovisning sker till Jordbruksverket. Vi beräknar att kunna slutredovisa senast i mars. När sedan deras handläggningstid är klar, kanske 1år, så får vi även de sista 20% av bidraget utbetalat.

Det som återstår är även att Lantmäteriförrättningarna ska bli klara och markersättningen ska utbetalas. Den processen bedöms börja i år och vara klar om 2-3år för alla byar. Berörda markägare kommer kallas till möten för detta, först ut blir troligen Vikensved.

Det tillkommer ett par fastigheter varje år, som löpande kopplas till nätet. Nytt beslut från skatteverket är att vi inte får dra momsen på insatsen framöver, så ev tar vi inte in fler medlemmar i föreningen utan bara säljer anslutningar.

Nyheter hösten 2021

För närvarande håller en besiktningsman på att besiktiga vårt nät och se så att entreprenören inte missat något. I princip ska alla återställningar nu vara klara. Besiktningen väntas klar inom en månad.

Vi kommer sedan att klarrapportera vår byggnation till Jordbruksverket och då ansöka om att få vårt bidrag utbetalat. Det kommer vara mycket dokumentation som ska lämnas in. Vi räknar med att den processen tar 1,5-2år.

Under hösten ska det installeras några tillkommande fiberanslutningar och det finns 3-4 hus under uppförande där man kommer vilja ha en fiberanslutning (två har redan tecknat avtal med föreningen).

Det kommer även att hållas 5 möten med Lantmäteriet framöver, för att slutföra förrättningen. Tidsplan okänd, troligen1-3 år.

inbjudan årsmötet

Vi ber om ursäkt för att påminnelsen (med möteslänk) till årsmötet kom sent inpå mötet. Tanken var att det skulle vara en påminnelse inför mötet. Kallelsen ska ha kommit med senaste fakturan, epost eller via vanligt brev, senast två veckor innan mötet. Ni som missade mötet kan hitta presentationen och årsredovisning lite längre ner på denna sida.

Fakturering

Vi använder Visma för att fakturera medlemmar. Visma har stöd för Kivra och vi har nu börjat skicka ut fakturor via Kivra till de medlemmar som har ett konto på Kivra.