Status januari 2023

Det är nu inne på tionde året för styrelsen.

Styrelsen har under de senaste året jobbat med kompletteringar och restpunkter efter att själva projektet blev fysiskt färdigt. Ca 100 att-göra punkter är nu nere på ca 10 återstående. Mycket har varit dokumentation som krävs för att att Jordbruksverket ska godkänna
projektet.

Två av dessa restpunkter behöver lösas innan slutredovisning sker till Jordbruksverket. Vi beräknar att kunna slutredovisa senast i mars. När sedan deras handläggningstid är klar, kanske 1år, så får vi även de sista 20% av bidraget utbetalat.

Det som återstår är även att Lantmäteriförrättningarna ska bli klara och markersättningen ska utbetalas. Den processen bedöms börja i år och vara klar om 2-3år för alla byar. Berörda markägare kommer kallas till möten för detta, först ut blir troligen Vikensved.

Det tillkommer ett par fastigheter varje år, som löpande kopplas till nätet. Nytt beslut från skatteverket är att vi inte får dra momsen på insatsen framöver, så ev tar vi inte in fler medlemmar i föreningen utan bara säljer anslutningar.

Nyheter hösten 2021

För närvarande håller en besiktningsman på att besiktiga vårt nät och se så att entreprenören inte missat något. I princip ska alla återställningar nu vara klara. Besiktningen väntas klar inom en månad.

Vi kommer sedan att klarrapportera vår byggnation till Jordbruksverket och då ansöka om att få vårt bidrag utbetalat. Det kommer vara mycket dokumentation som ska lämnas in. Vi räknar med att den processen tar 1,5-2år.

Under hösten ska det installeras några tillkommande fiberanslutningar och det finns 3-4 hus under uppförande där man kommer vilja ha en fiberanslutning (två har redan tecknat avtal med föreningen).

Det kommer även att hållas 5 möten med Lantmäteriet framöver, för att slutföra förrättningen. Tidsplan okänd, troligen1-3 år.

inbjudan årsmötet

Vi ber om ursäkt för att påminnelsen (med möteslänk) till årsmötet kom sent inpå mötet. Tanken var att det skulle vara en påminnelse inför mötet. Kallelsen ska ha kommit med senaste fakturan, epost eller via vanligt brev, senast två veckor innan mötet. Ni som missade mötet kan hitta presentationen och årsredovisning lite längre ner på denna sida.

Fakturering

Vi använder Visma för att fakturera medlemmar. Visma har stöd för Kivra och vi har nu börjat skicka ut fakturor via Kivra till de medlemmar som har ett konto på Kivra.

Årsmöte 30 juni 2021 kl 18:30 (uppdaterad)

Det blir årsmöte digitalt även denna gång, med programmet Zoom. Man behöver i förväg gå in på zoom.us och ladda ner och installera ett program på datorn. När mötet sedan äger rum, starta Zoom och anslut till mötesid 969 1661 3246. En inbjudan kommer även skickas via epost med mötesid.

Vi kommer även att ha krav på att du ska använda ditt riktiga namn, alternativt uppge det till oss, annars kommer man inte med i mötet. Mötet är alltså bara till för medlemmar.

Dagordning och årsredovisning kommer läggas upp här innan mötet. Tanken är att vi stänger av ljudet på mötet och medlemmar får sedan använda chatten och handuppräckning för att ställa frågor och rösta.

Nedan finns årsredovisningen för 2020 och dagordning:

Status mars 2021

Några anslutningar i Tveta har blivit försenade pga tjälen som var i februari. Vi räknar med att alla anslutningar ska vara installerade till den 31/3. Exkl de där vi inte fått kontakt eller andra hinder utanför vår kontroll. Tanken är att entreprenören ska skicka in slutdokumentationen under april och vi kan då göra slutbesiktning.

Sedan har det under projektet tillkommit anslutningar och nya hus som ska byggas. Dessa kommer installeras löpande utanför projektet.

Status januari 2021

Trafikverket har ju stoppat delar av grävningen i Tveta och deras handläggningstid är orimligt lång tycker vi. Pga det så kommer inte hela Tveta kunna färdigställas till 31/1. Ca 20 fastigheter i södra delen kommer bli klara nästa vecka. De återstående ca 10st i norr kommer kanske få vänta en månad, men det beror på när Trafikverket återkommer till oss, med hur vi kan gå vidare.

Eon planerat strömavbrott

Eon utför planerat underhålls och ombyggnadsarbete i Risinge onsdagen den 16 december kl 09.00-12.00. Detta kommer påverka fiberanslutningen för alla medlemmar.

Alla som lämnat epost vid registreringen hos Wexnet, borde även få denna information via epost från Wexnet.

Status december 2020

Tillståndet med trafikverket för matningen av Vikensved är löst. De i Vikensved som är tillgängliga per telefon när Eltel ringer upp kommer bli erbjudna att installeras innan jul. Troligen 17-18 december. Eltel ringer upp medlemmar idag, för att boka en tid.

Vi skickar även ut faktura för årsavgift 200kr. Vissa har redan fått fakturan via den vanliga kvartalsfaktureringen.

I Tveta har vi stött på lite mer utmaningar. En markägare (ej medlem) har anmärkt på saker på sin mark till Trafikverket. Trafikverket har då åkt ut och tittat, och hittade då andra saker som inte varit enligt Trafikverkets regler. Grävning längs Trafikverkets väg är sedan drygt en vecka tillbaka stoppad,och man håller på att åtgärda småsaker innan vi får tillstånd för att gräva vidare längs vägen. Grävmaskinerna gräver nu på sträckor som inte är längs med Trafikverkets vägar.

Som det ser ut nu, så kommer ändå medlemmar i Tveta vara installerade i slutet av januari.