Sökes stentippar och grävning på egen tomt

Vi söker stentippar i Risinge och Södra Åreda. Har ni en plats där man kan tippa av sten så hör av er!

Vi rekommenderar alla att gräva på egen tomt så fort som möjligt efter att Eltel har satt upp pinne vid tomtgränsen. Det går undan med grävningen och man kommer gräva i flera byar parallellt. Sand finns bortanför Kårestad skola. Slang och sökband finns att hämta i Kårestad eller Tveta. Se mer detaljer om detta längre ner bland nyheterna.

Har ni ännu inte ordnat med någon som gräver på er tomt och vill ha hjälp med det: kontakta Skogsbergs Maskin & Kross, 0706-380856 skogsbergs@hotmail.se (det är samma underentreprenör som är på plats och gräver). Dessa avtal kommer alltså skötas direkt mellan medlem och Skogbergs, då varken vår förening eller NCC kan bistå.

Status januari 2020 nr 3

Ett förtydligande: sand som ska användas närmast slangen finns precis öster om Kårestad gamla skola på en upplagsplats. Man kör alltså förbi Kårestugan och två hus till österut för att komma dit, på höger sida av vägen.

Vi kommer troligen starta upp grävning även i Södra Åreda inom kort, medlemmar bör lägga ner slang på egen tomt.

Status januari 2020 nr 2

Kårestad är ännu inte helt grävt, men vi väntar på material från Eon, på några sträckor där vi ska samförlägga. Grävmaskinerna flyttas nästa vecka till Risinge och det grävs där så länge.

Status januari 2020

Grävning har pågått i Kårestad under ca en månad. Vi har fått lite frågor om återställning. Pga markens blöta beskaffenhet kommer det slutliga återställningsarbetet på det som nu schaktas, behöva skjutas på till våren.

Vi har nu nästan fått klart med mark och miljödomstolen och i dagarna räknar vi med att få godkänt på att kunna gräva i Risinge. Risinge ser därmed ut att bli nästa by att grävas, dvs efter Kårestad. Nodhuset (där den tekniska utrustningen kommer finnas) kommer också placeras i Risinge.

Status december 2019

Nu är entreprenören på plats med byggbodar och grävmaskiner i Kårestad. Viss projektering har gjorts under dagen och grävning påbörjas i veckan.

Vi söker fler ställen i Kårestad där entreprenören kan tippa av sten. Har någon behov av stenmassor så hör av er snarast. Vi kommer behöva stentippar i de andra byarna också, så hör av er om det med.

Grävarna är igång och tyvärr har man grävt av Telias kopparkablar så adsl+telefoni ligger nere för Kårestad. Telia hade missat att märka ut den kabeln för våra grävare.

Uppdatering: Telias kabel är nu lagad.

Fibergrävning i Kårestad, 3 december 2019

Status oktober nr 3

Vi har en liten försening och grävarna kommer inte vara på plats förrän om några veckor. Det är några praktiska detaljer kvar, tex var material och manskapsbod ska placeras. Utsättning av markeringspinnar fortsätter under veckan i norra Kårestad. Det har blivit lite försenat pga att Eons kartor inte har varit helt uppdaterade och då har vi fått be om manuell utsättning av Eon. Detta jobb är alltså för att, i den mån det går, undvika gräva på samma ställe som Eons kablar ligger.

Vi har i dagsläget ingen detaljerad tidsplan för resten av byarna. Tillståndsmässigt borde vi kunna gräva i Södra Åreda i december, men det beror på om fler överklaganden (till Lantmäteriet) kommer in, och hur vintern kommer bli (tjäle).

Status Oktober nr 2

Vi har nu fått klartecken från trafikverket i etapp Kårestad. Det innebär nu att vi har alla tillstånd för att gräva i Kårestad. En del markeringsstolpar har nu satts upp i södra delen av Kårestad, mot riksväg 25. Det kommer närmaste veckorna sättas upp fler markeringsstolpar i hela Kårestadsområdet. Markeringstolparna visar var fiberkabeln kommer förläggas.

Vi är tacksamma om markeringsstolparna får sitta kvar.

Vi kommer inom kort ha ett uppstartsmöte med entreprenören och räknar med att börja gräva i oktober. Målbilden är att Kårestad är driftsatt i år, men det är för tidigt att lova något innan vi vet hur det flyter på med grävningen.

Som det ser ut nu kan Södra Åreda bli nästa etapp att gräva.

Status oktober 2019

Vår entreprenör Eltel har nu kontaktat och besökt de flesta medlemmar i Risinge och Kårestad och satt upp pinnar där anslutning mot tomt ska göras. (återstår ca 10st, varav de flesta är nyblivna medlemmar).

Det är rekommenderat att gräva ner tomslang på sin tomt redan nu. Info om detta finns i juli-uppdateringen nedan. Sand för att ha närmast slangen vid grävning på tomten finns vid Kårestugan i Kårestad. Sanden läggs närmast slangen så att inga stenar ska klämma eller skada slangen.

I måndags hade vi Lantmäteriförättningsmöte med berörda markägare i Södra Åreda. Vi har än så länge bara fått några små ändringar som löstes på plats. Kallelse till möte för berörda markägare i Vikensved har gått ut i veckan. Mötet för Tveta kommer hållas i november.

För att förtydliga så är berörda markägare i ledningsrätten de, som äger mark som vi måste korsa med fiberkabeln, för att sedan nå vidare till fler medlemmar.


Ledningsrätten är klar i Kårestad, sista dagen för att överklaga var 30/9. Saknas bara tillstånd från Trafikverket, där vi/Eltel ska komplettera uppgifter till dom under veckan. Sedan kan vi påbörja grävning i Kårestad och det blir första byn som grävs.

Ledningsrätten blev som bekant överklagad av en markägare i Risinge by. Vi ser inget hopp om att kunna komma överrens med markägaren utan kommer gräva runt den aktuella tomten. Problemet är att vid ett överklagande hamnar ärendet automatiskt hos mark och miljödomstolen och de har långa handläggningstider. Lantmäteriet kan alltså inte godkänna grävning på de andra tomterna i Risinge. Efter samtal med domstolen igår så kan de inte säga hur lång tid det tar att avskriva ärendet, men kan bli så att vi inte kan gräva Risinge i år. Styrelsen tittar parallellt på andra lösningar. Troligen kommer vi få till nodhuset i Risinge i år. Vi håller på med ett separat markavtal med markägaren av just den tomten nära väg 25.

Målet för styrelse och entreprenör är att vi börjar gräva i Kårestad i slutet av denna månad. Detta tror vi är rimligt och det hänger egentligen bara på att komplettera ansökan till trafikverket som sedan brukar ha en kort handläggningstid. Sedan blir nästa grävning i Södra Åreda, om nu inte ledningsrätten för Risinge löser sig innan dess.

Status augusti

Vi har tyvärr råkat ut för en överklagan av ledningsrätten i Risinge. Det ställer inte till så mycket för oss projekteringsmässigt och är enkelt att planera på annat sätt. Men domstolen måste hantera ärendet och det dröjer till september innan ärendet tas upp pga handläggningstid. Innan domstolen är klar kan inte Lantmäteriet ta beslut för resten av fastigheterna i Risinge. Mao blir det fördröjning av grävstart i Risinge och gissningen just nu är oktober.

Några har undrat om varför vi skickar ut hela fakturorna redan nu till alla medlemmar, även från de byar som grävs senare. Entreprenören kommer skicka fakturor till oss löpande/etappvis och inte någon slutfaktura. Det innebär att vi behöver ha pengar tillgängliga då vi inte vet exakt hur snabbt det fortlöper med grävningarna. Sedan är det även enklare administrationsmässigt att vi bara skickar ut en faktura. För kännedom så behöver ändå föreningen ta ett tillfälligt banklån tills bidraget betalas ut. Detta eftersom bidraget betalas ut först efter att hela projektet är klart och slutbesiktigat. Det är samma för alla fiberföreningar som fått bidrag.

Status juli 2019

För de som inte var på årsmötet eller läst presentationen i juniuppdateringen nedan. Vi har tyvärr blivit tvungna att skjuta upp slutdatumet till juni 2020. I vilken ordning byarna kommer grävas finns bild från februari-uppdateringen längre ner. Vi har skjutit upp slutdatumet pga av att entreprenören kommer inte hinna gräva klart till årsskiftet när lantmäteriförrättningarna håller på fram till december. Målet är att Risinge och Kårestad ska vara driftsatta i år.

Lantmäteriet är nu klara med förrättningen i Risinge och det innebär att våra entreprenörer Eltal och NCC kan börja gräva i Risinge i augusti. (med reservation för ev överklagande från markägare, då kan vi inte längre ge någon tidsplan för slutförande av projektet). En lantmäterieförrättning innebär att vi har tillstånd att förlägga fiberslang. Planerad sträckning finns på http://fiberkartan.se/2179

Berörda markägare i Kårestad har fått kallelse till lantmäteriförrättningen som genomfördes igår. En gissning om allt går väl, är att grävning i Kårestad kan komma igång i oktober.

Vi har nu skickat ut slutfakturan för insatsen till alla. Vänligen kolla ”skräpposten” i din epost om du inte har sett den. Andra har fått den via vanlig post.

För de som redan nu vill gräva ner slang på egen tomt: Hämta slang och sökband hos Christer Estberg i Kårestad Södrekvarn, 070-9544234 eller Henrik Engqvist, Kyrkeryd Lillegård, 070-9907470