Eon planerat strömavbrott

Eon utför planerat underhålls och ombyggnadsarbete i Risinge onsdagen den 16 december kl 09.00-12.00. Detta kommer påverka fiberanslutningen för alla medlemmar.

Alla som lämnat epost vid registreringen hos Wexnet, borde även få denna information via epost från Wexnet.

Status december 2020

Tillståndet med trafikverket för matningen av Vikensved är löst. De i Vikensved som är tillgängliga per telefon när Eltel ringer upp kommer bli erbjudna att installeras innan jul. Troligen 17-18 december. Eltel ringer upp medlemmar idag, för att boka en tid.

Vi skickar även ut faktura för årsavgift 200kr. Vissa har redan fått fakturan via den vanliga kvartalsfaktureringen.

I Tveta har vi stött på lite mer utmaningar. En markägare (ej medlem) har anmärkt på saker på sin mark till Trafikverket. Trafikverket har då åkt ut och tittat, och hittade då andra saker som inte varit enligt Trafikverkets regler. Grävning längs Trafikverkets väg är sedan drygt en vecka tillbaka stoppad,och man håller på att åtgärda småsaker innan vi får tillstånd för att gräva vidare längs vägen. Grävmaskinerna gräver nu på sträckor som inte är längs med Trafikverkets vägar.

Som det ser ut nu, så kommer ändå medlemmar i Tveta vara installerade i slutet av januari.