Status juni 2019

För de som inte var på årsmötet kommer presentationen här.

Det finns i presentationen en skiss på hur grävning ska ske på tomten. Det ska grävas 30cm djupt och vill man gräva på egen tomt i sommar så kan man kontakta oss för att få tillgång till material (slang och sökband). Tanken är även att vi ska tillhandahålla sand för igenfyllning av diket på egen tomt. Detta för att inte stenar ska klämma slangen för då går det inte att blåsa i fibern sedan.

Tidsplanen är lite förskjuten så grävning i Risinge kommer förmodligen igång efter semestern. Detta pga ändringar från markägare och att handläggningstiden efter en läntmäteriförättning var längre än vi kände till. Man måste vänta tre veckor innan man kan börja gräva, även om markägare och förening och Lantmäteriet är överrens om dragningen. Det blir inte lönt för entreprenören att ta hit maskiner för någon veckas grävning.

Är det frågor så skicka gärna epost till styrelsen@veff.se så sammanställer vi det här på sidan.