Ledningsrätter

Vi har idag haft förrättning på sträckan i Vikensved. Nästa område kommer vara Tveta och det blir möte innan sommaren.