Status juli 2019

För de som inte var på årsmötet eller läst presentationen i juniuppdateringen nedan. Vi har tyvärr blivit tvungna att skjuta upp slutdatumet till juni 2020. I vilken ordning byarna kommer grävas finns bild från februari-uppdateringen längre ner. Vi har skjutit upp slutdatumet pga av att entreprenören kommer inte hinna gräva klart till årsskiftet när lantmäteriförrättningarna håller på fram till december. Målet är att Risinge och Kårestad ska vara driftsatta i år.

Lantmäteriet är nu klara med förrättningen i Risinge och det innebär att våra entreprenörer Eltal och NCC kan börja gräva i Risinge i augusti. (med reservation för ev överklagande från markägare, då kan vi inte längre ge någon tidsplan för slutförande av projektet). En lantmäterieförrättning innebär att vi har tillstånd att förlägga fiberslang. Planerad sträckning finns på http://fiberkartan.se/2179

Berörda markägare i Kårestad har fått kallelse till lantmäteriförrättningen som genomfördes igår. En gissning om allt går väl, är att grävning i Kårestad kan komma igång i oktober.

Vi har nu skickat ut slutfakturan för insatsen till alla. Vänligen kolla ”skräpposten” i din epost om du inte har sett den. Andra har fått den via vanlig post.

För de som redan nu vill gräva ner slang på egen tomt: Hämta slang och sökband hos Christer Estberg i Kårestad Södrekvarn, 070-9544234 eller Henrik Engqvist, Kyrkeryd Lillegård, 070-9907470