Tidsbokning

Eltel kommer snart/har börjat ringa upp medlemmar i Kårestad och Risinge för att boka tider för installation inne i huset. Det är viktigt att man svarar om någon ringer från ett ”okänt” nummer. Numret är inte dolt men ett tillfälligt som används i detta projekt.

Om allt går enligt plan så har merparten i Kårestad och troligen Risinge, fungerande fiberanslutning senast vecka 29. Det kommer vara några som inte blir klara tills dess och de görs efter semestern. Kan tex vara de som inte ännu grävt på tomten eller de som inte gått att nå för tidsbokning.

Årsmöte 30/6 kl 18.00

Det blir årsmöte digitalt denna gång, med programmet Zoom. Man behöver i förväg gå in på zoom.us och ladda ner och installera ett program på datorn. När mötet sedan äger rum, starta Zoom och anslut till mötesid 94869762884. En inbjudan kommer skickas via epost med mötesid.

Dagordning och årsredovisning finns nedan. Tanken är att vi stänger av ljudet på mötet och medlemmar får sedan använda chatten och handuppräckning för att ställa frågor och rösta. Vi är lite nya på att använda programmet och det krävs lite teknikvana för alla, men vi kunde inte finna någon annan lösning i dessa tider.

Kallelsen finns här.
Årsredovisningen för 2019 finns här.
Dagordningen finns här.
Valberedningens förslag på styrelse för 2020 finns här.
Presentationen som kommer visas på årsmötet

Grävning har påbörjats i Vikensved och blåsning har påbörjats i Kårestad och Risinge. Några stopp i slangarna har konstaterats och det kommer göras lite i etapper pga det. Även om man har dragit in slangen i huset, se förra inlägget. Har man blåst in till grannen men inte till dig så kan det vara pga de anledningarna. Ingen glöms bort.

Fiberblåsning Kårestad och Risinge

Entreprenören blåser nu fiber i Kårestad och nu till veckan börjar dom även i Risinge. Vi har hört att det är vissa som ännu inte har grävt in slangen till husväggen. Detta ska göras omedelbart annars får de fastigheterna vänta till senare. Gällar alltså hus i dessa två byar/områden.

Vi har tidigare meddelat att borrning i fasaden ingår i installationen, men av olika anledningar har inte alla slutat med slangen utanför huset. Tex att det i nybyggen går till elcentral eller att man dragit in röret i källaren. Kan iaf vara värt att känna till att entreprenören behöver komma in i fastigheten 2 gånger i dessa fall.

Påminnelse på hur en tomtgrävning generellt ser ut. Det viktiga är djupet och att sökband finns med.

.

Generellt sett vill entreprenören att röret slutar utvändigt, ovan jord i vertikal vinkel mot fasaden. Då kan dom utan att boka tid blåsa fiberkabeln till fastigheten och hänga en liten ”kringla med kabel” där. I det senare skedet när det ska installeras, monteras en tätning utvändigt, de borrar mindre hål för enbart kabeln och avslutar med fiberuttag utvändigt.

När sedan Eltel behöver komma in i huset (när momentet med borrning och svetsaning och uppsättning av mediabox ska göras) så kommer alla medlemmar att kontaktas för att boka tid.

Målbilden är alltså att Kårestad och Risinge kommer igång i slutet av månaden. Vi kan inte lova några exakta datum, så ni i risinge och Kårestad som ska säga upp era befintliga abonnemang bör ju göra det när Eltel har bokat en tid med er. Då vet man ganska säkert när det blir inkopplat.

När sedan fibern är inkopplad och klar (vi kommer informera på hemsidan när de första kommer igång) så behöver man koppla en dator med sladd till mediaboxen (eller möjligen en router med sladd) och sedan får man registrera sig i Wexnets portal och sedan välja vilka tjänster man ska ha. Nätavgifter kommer föreningen fakturera och tjänsterna tex internet, telefoni och tv faktureras direkt från tjänsteleverantören till medlemmen. Nätavgiften kommer faktureras per kvartal från föreningen.

Status juni 2020

Vi har en mindre tvist med entreprenören om tilläggsarbeten, därav har det dröjt lite med starten på Vikensved. Vi hoppas kunna lösa det inom kort. Trolig grävstart i juni. I övrigt inga förändringar. Noden är på plats och det ska blåsas fiber.

Pga Corona kan vi inte ha årsmötet i Risingegården som vi brukar. Vi behöver lösa det digitalt och det blir nog tekniskt omöjligt att göra en videokonferans med så många. Vi kommer göra ett utskick med epost och sen kommer man troligen få rösta via en webbsida eller epost.

Notera att för er som använder Hotmail har vi sett att våra epostutskick hamnar i spam/junk-lådan, så vänligen kolla där.