Information från styrelsen

Styrelsen vill informera om följande gällande projektet med fiber till våra byar.

Sista dag för att anmäla sig för ordinarie pris är 31/3. Till dess ska 2 st påskrivna fastighetsanslutningsavtal från respektive medlem skickas in, det saknas fortfarande ca 30st. Tänk på att fylla i första sidan och skriva under på sista sidan.

All information om vad som händer läggs på hemsidan. Gå in och titta efter nyheter med jämna mellanrum. Vår förening är stor (över 210 medlemmar) och detta är ett effektivt och enkelt sätt för oss i styrelsen att nå ut till er med information. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att skicka e-post till oss, eller kontakta byrepresentant. Information på hemsidan kompletteras vid behov med utskick via e-post.

Projekteringen är i slutfasen och vi planerar att lägga ut grävkarta på hemsidan om två veckor. Denna grävkarta är preliminär och vi samverkar med markägare för att få till en bra kanalisation för både markägare och förening. Markavtal kommer att tecknas med berörda markägare (på marker där kanalisation går igenom). Detta kan vara både medlemmar och icke-medlemmar.

Parallellt med projektering och arbetet med markavtal arbetar vi med upphandlingsfasen. En grupp har utsetts för att arbeta med detta och offentlig upphandling krävs enligt föreskrifterna.

Vårt mål är att ha alla tre delarna på plats till hösten och att grävning kan komma igång till senhösten. Detta kräver att vi får igenom projektering för kanalisation och att vi hittar entreprenör som kan ta sig an vårt projekt. Vi arbetar hårt för att detta ska gå i lås!

Mail i skräpkorgen?

Vi har märkt att mail från styrelsen@veff.se vid vissa tillfällen har hamnat i skräpkorgen hos medlemmarna. Dessa mail kan innehålla viktig information samt faktura. Ber er därför att kontrollera er skräpkorg, faktura har nyligen skickats ut.