Status oktober 2023

Nu är slutredovisningen inlämnad till jordbruksverket. Detta är en stor milstolpe i projektet.