Status mars 2018

Telia har idag gjort ett reklamutskick, gissningsvis till fler hushåll än i vårt område. De vill kolla av marknaden och se var det är lönt att bygga fiber. Eftersom ca 95% av hushållen i våra byar redan tecknat avtal med Veff fiber så kommer det inte vara lönt för dom att bygga något här. Telias avtal är heller inte bindande innan man har fått det påskrivet tillbaka. Tittar man på priserna så ser det fördelaktigt ut med installationskostnad, men det tas sedan ut på månadskostnaden. Deras tidsplan ser minst sagt optimistisk ut. Med tanke på alla tillstånd som ska sökas vid ett sådant här arbete, är det enligt vår kännedom och kunskap inte möjligt att få till ett fibernätverk så snabbt. Processen hos myndigheter kan inte påverkas och det är bl a det som har gjort att fiberföreningens arbete har dragit ut på tiden. 

Lite mer information som saknades i förra uppdateringen på hemsidan:

Vår tidsplan är att vi ska vara klara under sommaren 2019. Mycket beror nu på hur anbuden ser ut och när de har tid att sätta igång. Vi vet mycket mer om detta i slutet på mars.

Vi planerar att ha årsmötet i maj. Vi återkommer om exakt tid i slutet på mars.

Vi kommer inte att skicka ut någon ny faktura förrän i september. Vi har pengar på kontot och det är ingen mening att medlemmarna ligger ute med mer pengar som i nuläget inte behövs för några utlägg för föreningen.