Vad kostar det och vad ingår?

Kostnader

När nätet byggdes var insatsen 25000kr.

Uppdaterat 2022 06 07: En ändring i Skatteverkets praxis gör att vi inte kan ta in fler medlemmar i föreningen. Vi kommer istället sälja/erbjuda anslutningar till fibernätet.

 • För kostnad att ansluta sig till nätet, kontakta styrelsen för offert

Anslutningsavgift för tillkommande anslutningar inom fastigheten

Andra byggnaden/lägenheten: 12 500 kronor inkl. moms

Tredje byggnaden/lägenheten: 10 000 kronor inkl. moms

Fjärde och följande byggnader/lägenheter: 7 500 kr inkl. moms

Vad som ingår

 Föreningen står för:

 • Grävning fram till medlemmens tomtgräns, föreningen bestämmer punkt på tomtgräns utifrån projektering i byn.
 • Håltagning i yttervägg och indragning av kanalisationsrör
 • Material fram till byggnadens anslutningspunkt
 • Installation, avslutning av fiberkabel och anslutning av mediaomvandlare i anslutningspunkt

Medlemmens åtagande:

 • Grävning på egen tomt – minst ett djup av 35 cm
 • Nedläggning av kanalisationsrör och sökband på egen tomt – anvisning och material tillhandahålls av Veff.
 • Återställning på egen tomt
 • Jordat eluttag vid teknisk utrustning
 • Väggmontering av teknisk aktiv utrustning i samtliga byggnader/lägenheter, enligt Veffs anvisningar
 • Vara behjälplig och se till att entreprenör kan få tillträde vid installation och anslutning
 • Vid behov vara behjälplig med en arbetsdag under projektets gång

EU_grund