Vad kostar det och vad ingår?

Kostnader

 • Insatsavgift max 25 000 kr
 • Medlemsavgift beslutas årligen på årsmötet
 • Inträdesavgift för att gå med i föreningen 400 kr

Enligt våra stadgar kommer det kosta max 25 000 kr i anslutningsavgift. Ju fler medlemmar desto mer möjlighet för lägre kostnad! Det innebär att om föreningen ser att det kommer kosta mindre än 25 000 kr kommer medlemmar får tillbaka pengar när projektet slutförts. Om man ansluter sig i efterhand kommer det blir dyrare eftersom vi endast projekterar för befintliga medlemmar och därför att vi inte kan får bidrag för de som ansluter sig i efterhand. Kostnaden kan då bli dubbelt så hög.

Anslutningsavgift för tillkommande anslutningar inom fastigheten

Andra byggnaden/lägenheten: 12 500 kronor inkl. moms

Tredje byggnaden/lägenheten: 10 000 kronor inkl. moms

Fjärde och följande byggnader/lägenheter: 7 500 kr inkl. moms

Vad som ingår

 Föreningen står för:

 • Grävning fram till medlemmens tomtgräns, föreningen bestämmer punkt på tomtgräns utifrån projektering i byn.
 • Håltagning i yttervägg och indragning av kanalisationsrör
 • Material fram till byggnadens anslutningspunkt
 • Installation, avslutning av fiberkabel och anslutning av mediaomvandlare i anslutningspunkt

Medlemmens åtagande:

 • Grävning på egen tomt – minst ett djup av 35 cm
 • Nedläggning av kanalisationsrör och sökband på egen tomt – anvisning och material tillhandahålls av Veff.
 • Återställning på egen tomt
 • Jordat eluttag vid teknisk utrustning
 • Väggmontering av teknisk aktiv utrustning i samtliga byggnader/lägenheter, enligt Veffs anvisningar
 • Vara behjälplig och se till att entreprenör kan få tillträde vid installation och anslutning
 • Vid behov vara behjälplig med en arbetsdag under projektets gång

EU_grund