Status Februari 2019

Avtal är nu tecknat med Eltel för byggnation av nätet, NCC kommer sköta grävningen. Slutdatum är satt till 31/12 2019, men det förutsätter att vädret tillåter, att tillståndsprocesser från myndigheter går enligt tidsplan och att alla markägare ger sitt godkännande till den tänkta sträckningen.

Vi kommer skicka ut en faktura för insatsen under våren. Det är 10000kr kvar för varje medlem att betala in. Det kommer skickas ut två fakturor på vardera 5000kr.

Det kommer kallas till möten med berörda markägare i lantmäteriförrättningen. Det är så många markägare att det blir fem olika möten. Se karta för de olika områdena. Det innebär att grävning kommer göras i samma ordning. Möte för markägare i Risingeområdet är först ut, sedan Kårestad, Södra Åreda, Vikensved och sist Tveta.

Vi kommer meddela när vi har mer information om mer exakta tider.