Äldre information

Äldre information 2015

Uppdatering 2015 09 14

Nu har vi skickat in ansökan om bidrag till Landsbygdsprogrammet. Enligt uppgift ska vi få svar inom ”några månader”. Om vi blir beviljade pengar kommer vi sedan påbörja arbetet med upphandlingar av grävning osv.

*********************************************

Uppdatering efter årsmötet

EU har nu gett sitt godkännande så att man numera kan söka bidrag ur landsbygdsprogrammet. Vi har väntat på detta beslut i över ett år. Vi kommer att söka bidrag senast 15 september.

Vi gjorde på årsmötet lite förändringar i styrelsen och har även fått en kassör!

*********************************************

Uppdatering 2015 05 10

Det är nu dags för årsmöte i föreningen. Boka in den 31 maj kl 17.00 i Risingegården.

kallelse årsmöte 2015

dagordning årsstämma 2015

Föreningen söker fler personer till styrelsen. Vi söker särskilt efter någon som kan tänka sig vara kassör och har viss erfarenhet av ekonomi. Är du intresserad, maila till styrelsen@veff.se

Vi håller nu på att skriva det sista på bidragsansökan till Landsbygdsprogrammet. Vi kommer skicka in den innan 31 augusti.

*********************************************

Uppdatering 2015 01 05

Styrelsen håller nu på att sammanställa de inkomna medlemsansökningarna och projekterar en karta för hur nätet kan byggas geografiskt. Senast maj kommer vi skicka in en ansökan om bidrag till Landsbygdsprogrammet.

Det är dock inte för sent att skicka in en medlemsansökan och betala in medlemsavgiften.

*********************************************

Uppdatering 2014 10 15

Vi har nu lämnat ut ansökningsblankett i brevlådorna i byarna. Infoblad och ansökningsblanketten finns nedan.

Om du är osäker vilket område du tillhör så låt det vara blankt. (Det spelar egentligen ingen roll utan är för att dela upp området mellan olika personer i styrelsen)

Infoblad

Ansökan

****************

Status på fiberprojektet 2014 06 09

Styrelsen har sedan informationsmötet i Risingegården jobbat framåt med projektet. För att det ska bära sig ekonomiskt måste vi söka bidrag och det ser ut som att Landsbygdsprogrammet är det bästa för oss. Man har bestämt att Landsbygdsprogrammet ska göras om och Jordbruksverket kommer i september att presentera hur det nya programmet ser ut.  Därefter kan föreningen skicka in en ansökan om bidrag. Som det ser ut nu kan vi tidigast komma igång till våren 2015. Mer information kommer efter september, när vi vet lite mer om det nya Landsbygdsprogrammet.

/Styrelsen

Om du har några frågor ta kontakt med din byrepresentant eller mejla: styrelsen@veff.se

Kårestad:
Christer Estberg 070-954 42 34

Risinge:
Maria Thorstensson 070-469 11 59
Åsa Lindström 070-937 89 50

Södra Åreda:
Tomas Vaedelund 070-527 70 10

Vikensved:
Stefan Fehrm 073-669 43 07

Tveta/Kyrkeryd
Henrik Engqvist 070-990 74 70