Information från årsmötet 2017

Kortfattad information från mötet i Risingegården 22/5-17:

se även presentation nedan

 • I dagsläget är vi 222 medlemmar med 230 anslutningar
 • Föreningen ska gräva ca 6,6 mil
 • Projektet kommer att kosta mellan 10 och 12 miljoner och bidragsdelen uppgår till ca 5,4 miljoner
 • Tyvärr har tidplanen skjutits framåt. Detta beror främst på:
  • Det kommer in många synpunkter från både medlemmar och markägare som vi behöver förhålla oss till. Synpunkterna kommer in sent och vi får ändra i projekteringen utefter krav och synpunkter.
  • Beslut från myndigheter tar tid och utan dessa kommer vi inte vidare i projektet
  • Vi har valt att projektera själva för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.
  • Styrelsen består i stort sett bara av heltidsarbetande personer som gör allt arbete på sin fritid.
 • Då tidplanen har ändrats har beslut tagits om att de 2 sista betalningarna skjuts framåt 6 månader. Betalningar ska alltså ske:
  • 30 juni 2017 (faktura utskickad)
  • 31 mars 2018
  • 30 juni 2018
  • Det är viktigt att föreningen får in pengar, då betalningar från entreprenörer kommer troligtvis att börja ske första kvartalet 2018. Ju mer eget kapital vi kan använda, desto mindre lånekostnader.

Protokoll från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan, så snart det är justerat och påskrivet.

Här hittar du presentationen från årsmötet.

presentation årsmöte VEFF 2017