Sista anmälningsdag och grävsträckningar

Styrelsen har beslutat att sista datum att koppla in fiber för ordinarie pris är 31 mars 2017. Efter detta datum är det fortfarande möjligt att gå med, men vi kan inte garantera maxpriset 25 000 kr. Detta  beroende på när en ny medlem tillkommer och var fastigheten finns.

Vi har nu haft alla byamöten och några kommentarer på grävsträckningar har inkommit. Vi arbetar med vissa ändringar och beräknar vara klara om ca två veckor (mitten av mars). En karta kommer att läggas ut på hemsidan över hela området.  Ett utskick med mer information via e-post görs i samband med det.

Därefter ska föreningen skriva markupplåtelseavtal med berörda markägare, d v s vars mark vi går igenom.