Status november 2018

Styrelsen har sedan i somras haft en dialog med länsstyrelsen om hur vi kan få ihop ekonomin i projektet med hjälp av samförläggning. Frågan är egentligen hur intäkterna bokföringsmässigt ska redovisas så att vi följer Jordbruksverkets regler och inte riskerar att bli av med bidraget på något sätt. Vi har lagt fram ett sista förslag som verkade genomförbart men väntar fortfarande på definitivt svar, då detta ska dubbelkollas centralt hos Jordbruksverket. Vi kan tyvärr inte riktigt köra igång projektet innan vi fått svar på hur vi ska hantera detta. De sista tillstånden, lantmäteriet och trafikverket är inskickade och handläggningstiden är fyra månader. Just nu håller styrelsen på att komplettera dessa ansökningar, då vi fått lite frågor. Avtal med entreprenören håller på att förberedas så att när vi får svar från länsstyrelsen så kan vi teckna avtal.

Vi sökte för någon månad sedan om att få mer pengar till projektet, då vi blivit avsevärt fler medlemmar. Vi blev tyvärr inte beviljade mer pengar, men vi ser ändå att det ska gå ihop sig med intäkter från samförläggningarna.

Grov tidsplan är just nu följande:
Entreprenör finprojekterar under december-januari.
Tillstånd klara i mars/april
Grävning påbörjas efter det. Möjligen kan man påbörja något område lite tidigare med muntligt markavtal.

Om allt går bra och det inte blir fördröjningar i tillståndsprocesser eller liknande så tror vi just nu att det ska vara färdigbyggt till julafton 2019.