Status September 2023

Vi har nu fått sista fakturan i projektet och kommer under närmsta månaden skicka in alla papper till Länsstyrelsen för att kunna ansöka om slutbetalning.

Information till berörda markägare angående ledningsrätten: Vi har under grävtiden behövt ändra lite grävsträckor, tex bytt till andra sidan av vägen om det var svår terräng. Styrelsen har fått information att man kan ändra sträckor under grävningens gång, men det har visat sig vara felaktigt. Det har medfört att vi nu har en ledningsrätt som inte stämmer med var kabeln ligger nergrävd. För att ta ett teoretiskt exempel, så kan en markägare som inte har någon fiberkabel på sin mark få markersättning, medan den markägare som har en fiberkabel på sin mark inte får ersättning. Vi har haft kontakt med Lantmäteriet om hur vi ska få till en korrekt ledningsrätt, och har nyligen kommit fram till en lösning. Vi behöver nu avsluta de ledningsrätter som markägare tidigare har fått information om och det kommer istället göras en ny ledningsrätt med den korrekta sträckningen. Problemet är alltså att Lantmäteriet inte kan ändra sträckningar i en redan beslutad ledningsrätt, utan vi måste göra en ny ledningsrätt. Berörda markägare kommer även få ett brev från Lantmäteriet om detta. Först ut kommer Vikensved att vara.

Vid frågor, hör av er till styrelsen, i första hand via epost.