Dokument och protokoll

Föreningens stadgar

STADGAR i VEFF 2014 02 16

Årsmötesprotokoll

Protokoll årsstämma 2015 

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2017

Presentation årsstämma 2018

Presentation årsstämma 2019

Presentation årsstämma 2020

Presentation årsstämma 2021

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

GDPR

GDPR Information

Medlemskap och Avtal

Vill du ansluta din fastighet till fiber: Fyll i dessa två dokument.

Ansökan om medlemskap i Växjö East Fibre Förening

Avtal om fastighetsanslutning (vi behöver ha in 2st påskrivna exemplar)

Ska du sälja din fastighet som har fiber: Fyll i följande dokument ihop med köparen:

Överlåtelse av andelsrätt

Ska du ta över en fastighet som redan har fiber: Fyll i överlåtelsen ihop med säljaren och fyll i en medlemsansökan.

Ansökan om medlemskap i Växjö East Fibre Förening

Överlåtelse av andelsrätt

Ansökan om medlemskap, överlåtelser och fastighetsavtal (2 ex) skickas till:

Henrik Engqvist
Kyrkeryd Lillegård 1
355 92 Växjö

Kontrollera att du fyllt i korrekt och skrivit under (även på sista sidan på fastighetsavtalet).

Länkar

Länsstyrelsens information om projektstöd för bredband

EU_grund