Blandad info

Vi kommer att skicka ut en faktura på resterande insats, 10000kr efter årsmötet, troligen i juni. Förfallodatum kommer att vara 30 september.

Vår entreprenör Eltel, kommer framöver att ringa upp alla medlemmar för att stämma av hur installationen i huset ska göras. Bl.a. var man vill att fibern ska komma in i huset. Man kommer att börja i Risinge, då grävjobbet börjar där.