Status november 2020

Installation av Vikensved är framflyttad något, till vecka 50. Lite svårigheter med ett mindre tillstånd för matningen till byn som stoppar upp.

Tidsbokning kommer ske av Eltel och som vanligt gäller det att man har rätt telefonnummer meddelade till föreningen (och att man svarar…) för att installationerna ska flyta på.