Inför årsmötet

Årsmötet kommer att hållas måndagen den 20 maj kl 18.00 Kallelse kommer separat. Vi i styrelsen ser gärna att så många som möjligt kommer för att få viktigt information om projektet och kan ställa frågor.

Vi kommer då att tillsammans med vår entreprenör Eltel och gräventreprenören NCC berätta om projektet och tidsplan.

Det kommer även att kallas till en lantmäteriförättning den 27 maj, för de som är markägare i Risinge och preliminärt midsommarveckan för markägare i Kårestad.

Om ingen markägare har något emot den tänkta sträckningen kan grävningen påbörjas efter lantmäteriförättningen. Vad styrelsen vet om är det ingen markägare som motsätter sig sträckningen.

Status april 2019

Vi har egentligen inget nytt att rapportera just nu, mer än att vi kommer skicka ut en kallelse till årsmötet framöver. Troligen blir årsmötet i maj-juni.

Entreprenören håller på att finprojektera och vi väntar på att Lantmäteriet ska förbereda och skicka ut kallelse för markägare i Risingeområdet.

Det är beräknat att grävning kommer igång i Risinge i maj-juni. Det kommer bli en tuff tidsplan för entreprenören att gräva klart området i år, så det kommer nog grävas på flera ställen parallellt och med flertalet maskiner.