Nyheter hösten 2021

För närvarande håller en besiktningsman på att besiktiga vårt nät och se så att entreprenören inte missat något. I princip ska alla återställningar nu vara klara. Besiktningen väntas klar inom en månad.

Vi kommer sedan att klarrapportera vår byggnation till Jordbruksverket och då ansöka om att få vårt bidrag utbetalat. Det kommer vara mycket dokumentation som ska lämnas in. Vi räknar med att den processen tar 1,5-2år.

Under hösten ska det installeras några tillkommande fiberanslutningar och det finns 3-4 hus under uppförande där man kommer vilja ha en fiberanslutning (två har redan tecknat avtal med föreningen).

Det kommer även att hållas 5 möten med Lantmäteriet framöver, för att slutföra förrättningen. Tidsplan okänd, troligen1-3 år.