Status mars 2021

Några anslutningar i Tveta har blivit försenade pga tjälen som var i februari. Vi räknar med att alla anslutningar ska vara installerade till den 31/3. Exkl de där vi inte fått kontakt eller andra hinder utanför vår kontroll. Tanken är att entreprenören ska skicka in slutdokumentationen under april och vi kan då göra slutbesiktning.

Sedan har det under projektet tillkommit anslutningar och nya hus som ska byggas. Dessa kommer installeras löpande utanför projektet.