Bredbandsstöd

Stöd till bredbandsutbyggnad

Genom att utnyttja chansen att söka bidrag genom landsbygdsprogrammet har den ekonomiska föreningen VEFF haft möjligheten att starta projektet i våra byar. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet från år 2014 och 2020. Pengarna kommer från Sverige och EU och en del av pengarna går till att bygga ut bredband på landsbygden. Sveriges regering satsar 3,25 miljarder kronor till att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, därför att de vill ge oss som bor på landsbygden chansen att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. För att kunna få bidrag till vårt projekt har en hel del krav ställts på föreningen – ekonomiska kalkyler, områdets bredd, anslutningsgrad, projektgruppens sammansättning mm. Genom att redogöra för detta skapas en trygghet för myndigheten att vi ska ro projektet i hamn och därmed även en trygghet för föreningens medlemmar.

Om landsbygdsprogrammet

I landsbygdsprogrammet som är en del av EU:s jordbrukspolitik kan man ansöka om bidrag för att göra något för att fler ska kunna bo på landsbygden. Det kan vara genom att utveckla sitt företag på landsbygden, eller något som är bra för både miljö och människa, eller i vårt fall utveckla bredband genom fiber.

Landsbygdsprogrammet som gäller från 2014 till 2020 ska bidra till att nå det övergripande målet ”Smart och hållbar tillväxt för alla”. Detta mål finns i den gemensamma strategin EU 2020. Inom Kronobergs län har man utarbetat en regional handlingsplan. Syftet med den är att styra länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar för att bidra till EU 2020.

Landsbygdsprogrammet i Kronobergs län ska ”bidra till att utveckla en modern och attraktiv landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag…” (från handlingsplanen)

Länk till Länsstyrelsens sida om bredbandsstöd

 

Källa: Länsstyrelsen och Jordbruksverkets hemsidor