Sökes stentippar och grävning på egen tomt

Vi söker stentippar i Risinge och Södra Åreda. Har ni en plats där man kan tippa av sten så hör av er!

Vi rekommenderar alla att gräva på egen tomt så fort som möjligt efter att Eltel har satt upp pinne vid tomtgränsen. Det går undan med grävningen och man kommer gräva i flera byar parallellt. Sand finns bortanför Kårestad skola. Slang och sökband finns att hämta i Kårestad eller Tveta. Se mer detaljer om detta längre ner bland nyheterna.

Har ni ännu inte ordnat med någon som gräver på er tomt och vill ha hjälp med det: kontakta Skogsbergs Maskin & Kross, 0706-380856 skogsbergs@hotmail.se (det är samma underentreprenör som är på plats och gräver). Dessa avtal kommer alltså skötas direkt mellan medlem och Skogbergs, då varken vår förening eller NCC kan bistå.

Status januari 2020 nr 3

Ett förtydligande: sand som ska användas närmast slangen finns precis öster om Kårestad gamla skola på en upplagsplats. Man kör alltså förbi Kårestugan och två hus till österut för att komma dit, på höger sida av vägen.

Vi kommer troligen starta upp grävning även i Södra Åreda inom kort, medlemmar bör lägga ner slang på egen tomt.

Status januari 2020 nr 2

Kårestad är ännu inte helt grävt, men vi väntar på material från Eon, på några sträckor där vi ska samförlägga. Grävmaskinerna flyttas nästa vecka till Risinge och det grävs där så länge.

Status januari 2020

Grävning har pågått i Kårestad under ca en månad. Vi har fått lite frågor om återställning. Pga markens blöta beskaffenhet kommer det slutliga återställningsarbetet på det som nu schaktas, behöva skjutas på till våren.

Vi har nu nästan fått klart med mark och miljödomstolen och i dagarna räknar vi med att få godkänt på att kunna gräva i Risinge. Risinge ser därmed ut att bli nästa by att grävas, dvs efter Kårestad. Nodhuset (där den tekniska utrustningen kommer finnas) kommer också placeras i Risinge.