Hur gör man vid aktivering

De flesta verkar ha löst det än så länge, men det kan vara bra med ett förtydligande. Kolla på följande film som Wexnet har gjort.

Tänk på att det är några saker som inte stämmer i filmen:

  1. Nätavgiften faktureras av föreningen, inte av Wexnet.
  2. Man ska INTE använda någon registreringskod, den metoden används inte i vårt byanät, pga punkt 1 ovan.

Kontentan är iaf att du ska registrera dig och göra en aktivering av nät. Sedan kan man välja tjänster, tex internet. alternativt att vissa har kontaktat tjänsteleverentören direkt.

Är det problem med registreringen så kontakta Wexnet på 0470-703333

Status september 2020 nr2

Grävning ska i denna vecka bli klar i Vikensved. En mindre återställning kvar som görs under veckan.

Blåsning påbörjas denna vecka i Södra Åreda och Gummatorp.

Grävning i Tveta är nära, vi väntar på ett datum från entreprenören. Vi räknar med grävstart i september.

10-15 fastigheter kvar att installera i Risinge, Vissa har man inte fått tag i ännu, men nya försök görs.

Status september 2020

Eltel håller på att installera i Risinge, ca 25 är igång just nu.

Utsättning av grävsträcka sker i Tveta. Medlemmar i Tveta bör gräva ner slang och sökband så fort som Eltel har pratat med er om avlämningspunkt.

Hos några i Risinge har Eltel lämnat ett infoblad, som de brukar lämna till Wexnetkunder. Inget fel i det, men på ett ställe i det infobladet står det felaktig information för just våra medlemmar. Man ska alltså INTE ha någon aktiveringskod för att registrera sig i Wexnets portal. Står det ändå på Wexnets registreringsportal att man behöver aktiveringskod, så kontakta Wexnet.

Det är lite återställningar som behöver göras i Vikensved, så grävmaskinerna är troligen kvar där, några veckor till.