Status februari 2018

Vad arbetar projektgruppen med just nu och vad har gjorts under hösten?

Vi ligger lite efter i tidsplan, några i styrelsen har drabbats av sjukdom och en person har lämnat styrelsen av personliga skäl. Som vi sa sist på årsmötet drivs detta projekt av ideella krafter på ledig tid och flera i styrelsen är småbarnsföräldrar. För tillfället är arbetsmängden under kontroll och vi känner att vi klarar av arbetet men i ”rimlig” takt. Är det någon som vill bidra i styrelsen och har TID att lägga på projektet så vore det bra. Tex kan man hjälpa till med ansökningar mot myndigheter. Vi kommer behöva en ny sekreterare i styrelsen, antingen söker vi internt i styrelsen eller kommer vi söka externt till årsmötet.

Vi har haft många tillstånd att söka och Länsstyrelsen handlägger flera av dom. Vi väntar nu bara på att få godkänt på den sista som gäller vattenverksamhet.

Upphandlingen ligger nu ute och vi hoppas få in offerter som gör att budgeten håller. Vi vet mer om detta om ca en månad.

Någon har undrat om våra infoskyltar som varit placerade på infarterna mot de olika byarna. Vi tog ner dom pga att Trafikverket inte gillade placeringen.

Nästa steg kommer vara att göra en lantmäteriförrättning och sedan ska tillstånd sökas hos Trafikverket. Tyvärr måste vi vänta på Länsstyrelsens tillstånd och även alla markägare. Hade vi gjort tillståndssökningarna parallellt hade vi troligen fått göra om vissa ansökningar då grävsträckor ändrats under tiden. Så vårt tillvägagångssätt är troligen ändå det sätt som blir snabbast. Sen avgör när grävfirmor har tid att påbörja detta projekt, som är relativt stort.

Sträckningarna är enligt följande karta, där nu även planerade brunnar/skåp är utritade. Vi hoppas att det är definitiv sträckning.

http://fiberkartan.se/2179