Status oktober nr2

Just nu är 16 medlemmar igång i etapp Södra åreda-Gummatorp. Merparten blir klara senast nästa vecka.

Blåsning av fiber är igång i Vikensved. Troligen blir de flesta medlemmar installerade/klara i slutet av november/början av december.

Klardatum i Tveta ser ut att bli i slutet av januari.

Status Oktober 2020

Grävning i Tveta startar i nästa vecka.

Blåsning pågår i Södra Åreda och Gummatorp. Installationer påbörjas i oktober.

Fiberblåsning i Vikensved börjar efter Södra Åreda är klart, troligen under oktober.

5-6 hus kvar att installera i Risinge.