Status januari 2023

Det är nu inne på tionde året för styrelsen.

Styrelsen har under de senaste året jobbat med kompletteringar och restpunkter efter att själva projektet blev fysiskt färdigt. Ca 100 att-göra punkter är nu nere på ca 10 återstående. Mycket har varit dokumentation som krävs för att att Jordbruksverket ska godkänna
projektet.

Två av dessa restpunkter behöver lösas innan slutredovisning sker till Jordbruksverket. Vi beräknar att kunna slutredovisa senast i mars. När sedan deras handläggningstid är klar, kanske 1år, så får vi även de sista 20% av bidraget utbetalat.

Det som återstår är även att Lantmäteriförrättningarna ska bli klara och markersättningen ska utbetalas. Den processen bedöms börja i år och vara klar om 2-3år för alla byar. Berörda markägare kommer kallas till möten för detta, först ut blir troligen Vikensved.

Det tillkommer ett par fastigheter varje år, som löpande kopplas till nätet. Nytt beslut från skatteverket är att vi inte får dra momsen på insatsen framöver, så ev tar vi inte in fler medlemmar i föreningen utan bara säljer anslutningar.