Status april 2018

Årsmötet är bokat till den 10 juni kl 16 i Risingegården. Välkomna dit.

Vi har fått in fyra anbud på entreprenaden och förhandlar nu med den entreprenör som hade lägst anbud. Vi har skickat in ansökan för en lantmäteriförättning och efter det har vi tillstånd för att börja gräva. Tillstånd för att gräva längs med trafikverkets vägar kommer sökas av entreprenören. Grävning kommer påbörjas någon gång i höst.