Vikensved och wexnet

Grävning i Vikensved är tänkt att komma igång inom kort. Vi väntar svar från entreprenörerna om exakt starttid. Man håller än så länge på att återställa småsaker i de första tre byarna, och en samförläggning i Södra Åreda, där vi väntar på Eons entreprenör. När Kårestad, Risinge och Södra Åreda är helt grävda så kommer blåsning av fiberkabel igång. Man kommer börja i Kårestad.

Styrelsen har nyligen haft en offentlig upphandling ute där man skulle lämna anbud på att ”trafiksätta” vårt fibernät. Där viktade vi på pris, redundans (matning av vårt nät från fler håll) och servicevillkor. Wexnet AB har fått tilldelningsbeslut och styrelsen jobbar nu på att teckna ett avtal.

Årsmöte

Pga corona försöker vi planera in årsmötet så sent som möjligt, dvs slutet på juni. Vi förbereder för att eventuellt behöva ha mötet helt eller delvis digitalt. Troligen via programmen Skype eller Teams.