Kontakt

Främsta kanal till information för medlemmar är via denna hemsida. Vi kommer äver skicka ut information via epost och i undantagsfall via postlådan.

Om du har några frågor till styrelsen så skicka epost till styrelsen@veff.se eller ta kontakt med din byrepresentant.

Ansökan om medlemskap och underskrivna avtal skickas till:

Åsa Lindström
Risinge Lilla Halludden 2
360 43 Åryd

Kårestad:
Christer Estberg:  070-954 42 34                                                                      Tonny Fransson: 073-058 68 82

Risinge:
Jörgen Liljegren: 070 605 55 70
Åsa Lindström: 070-937 89 50                                                                             Maria Thorstensson: 070-469 11 59

Södra Åreda:
Tomas Vaedelund: 070-527 70 10

Tveta
Henrik Engqvist 070-990 74 70

Vikensved:
Per-Ove Augustsson: 070-314 60 29                                                                 Stefan Fehrm: 073-669 43 07

 

Styrelsen 2017 består av:

Henrik Engqvist – ordförande

Maria Thorstensson – vice ordförande

Per-Ove Augustsson – kassör

Åsa Lindström – sekreterare

Christer Estberg – ledamot

Jörgen Liljegren – ledamot

Stefan Fehrm – ledamot

Tomas Vaedelund – suppleant

Tonny Fransson – suppleant

EU_grund

Byanät för Risinge, Kårestad, S Åreda, Tveta och Vikensved.