Status augusti

Vi har tyvärr råkat ut för en överklagan av ledningsrätten i Risinge. Det ställer inte till så mycket för oss projekteringsmässigt och är enkelt att planera på annat sätt. Men domstolen måste hantera ärendet och det dröjer till september innan ärendet tas upp pga handläggningstid. Innan domstolen är klar kan inte Lantmäteriet ta beslut för resten av fastigheterna i Risinge. Mao blir det fördröjning av grävstart i Risinge och gissningen just nu är oktober.

Några har undrat om varför vi skickar ut hela fakturorna redan nu till alla medlemmar, även från de byar som grävs senare. Entreprenören kommer skicka fakturor till oss löpande/etappvis och inte någon slutfaktura. Det innebär att vi behöver ha pengar tillgängliga då vi inte vet exakt hur snabbt det fortlöper med grävningarna. Sedan är det även enklare administrationsmässigt att vi bara skickar ut en faktura. För kännedom så behöver ändå föreningen ta ett tillfälligt banklån tills bidraget betalas ut. Detta eftersom bidraget betalas ut först efter att hela projektet är klart och slutbesiktigat. Det är samma för alla fiberföreningar som fått bidrag.