Projekteringskarta

Projekteringskarta

För att denna infrastruktursatsning ska bli möjlig behöver en fiberdragning dras över flera markägares marker. Dessa markägare kan vara medlemmar i föreningen eller icke-medlemmar. Vi ämnar lämna in material för en lantmäteriförrättning men behöver innan dess ett godkännande från markägare.

För att minimera och undvika kostnader och intrång har vi under projekteringen försökt att:

 • Undvika förläggning längs allmänna vägar. (Kostnader från Trafikverket)
 • Undvika förläggning över tomtmark. (Minimera intrång nu och i framtiden)
 • Undvika passage av belagda vägar. (Innebär tryckning under vägen)
 • Undvika fornlämningar, rösen, stenmurar mm.
 • Undvika passage av stenmurar.  (Innebär tryckning under och risk för ras)
 • Minimera passage av grusvägar. (Innebär genomgrävning och återfyllning lager för lager, packning och grusning)
 • Använda redan befintlig kanalisation (kabelrör/slangar) under vägar.
 • Minimera antalet skåp. (Skåp ger ökade kostnader. Fiber till flera fastigheter kan utgå från samma skåp och samförläggas på vissa sträckor)
 • Minimera samförläggning med befintliga kablar. (Gräva på samma ställe där det redan finns befintliga kablar ger ökade kostnader.)

Nedan är en länk till projekteringskartan:

http://fiberkartan.se/2179

klicka sedan i ”fibernätverk” på vänstersidan för att se planerade grävsträckor.

Vi vill poängtera att detta är en karta under arbete och vi är högst villiga att diskutera med markägare om det är något vi bör justera. Vi har under vintern haft byamöten kring planer och projektering och haft kontakt med ett antal markägare. Ni som inte haft möjlighet att diskutera med oss är mycket välkomna att göra detta. Om vi är överens innan lantmäteriförrättning lyckas föreningen hålla nere kostnaden så mycket som möjligt för medlemmarna och vi hoppas att detta ska vara en så enkel lösning som möjligt för alla inblandades del.

 

Vi vill be er om:

 • Skicka ett mail till styrelsen@veff.se senast den 3 maj att ni godkänner dragningen
 • Kontakta oss på styrelsen@veff.se om du har några frågor eller om du ser några hinder i dragningen, så snart som möjligt, dock senast 3 maj.