Fakturering

För er som inte var med på årsmötet, kommer ett förtydligande.

Veff kommer fakturera medlemmarna för nätavgiften på 170kr/mån. Veff kommer fakturera detta kvartalsvis, med start i höst.

De tjänster ni sedan väljer i Wexnets nät, kommer faktureras separat från respektive tjänsteleverantör.

Status augusti 2020

Efter byggmöte igår är status nu följande (tänk på att det är ungefärliga tider, och kommer att ändra sig lite):

Kårestad: Fyra installationer återstår. Även en halvdålig kabel till Högstorp kommer bytas ut framöver.

Risinge: Blåsning nästan klar, svetsning ska påbörjas och installationer beräknas vecka 34-35.

Södra Åreda: Blåsning ska påbörjas, installationer görs efter att Risinge är klart.

Vikensved: Det mesta är grävt, förutom genom naturreservatet. Grävning beräknas klart i augusti.

Tveta: Planerad grävstart i september, utsättning av pinnar/grävsträckning kommer göras i augusti.