Status juni 2020

Vi har en mindre tvist med entreprenören om tilläggsarbeten, därav har det dröjt lite med starten på Vikensved. Vi hoppas kunna lösa det inom kort. Trolig grävstart i juni. I övrigt inga förändringar. Noden är på plats och det ska blåsas fiber.

Pga Corona kan vi inte ha årsmötet i Risingegården som vi brukar. Vi behöver lösa det digitalt och det blir nog tekniskt omöjligt att göra en videokonferans med så många. Vi kommer göra ett utskick med epost och sen kommer man troligen få rösta via en webbsida eller epost.

Notera att för er som använder Hotmail har vi sett att våra epostutskick hamnar i spam/junk-lådan, så vänligen kolla där.