Tidsbokning

Eltel kommer snart/har börjat ringa upp medlemmar i Kårestad och Risinge för att boka tider för installation inne i huset. Det är viktigt att man svarar om någon ringer från ett ”okänt” nummer. Numret är inte dolt men ett tillfälligt som används i detta projekt.

Om allt går enligt plan så har merparten i Kårestad och troligen Risinge, fungerande fiberanslutning senast vecka 29. Det kommer vara några som inte blir klara tills dess och de görs efter semestern. Kan tex vara de som inte ännu grävt på tomten eller de som inte gått att nå för tidsbokning.