Status Oktober nr 2

Vi har nu fått klartecken från trafikverket i etapp Kårestad. Det innebär nu att vi har alla tillstånd för att gräva i Kårestad. En del markeringsstolpar har nu satts upp i södra delen av Kårestad, mot riksväg 25. Det kommer närmaste veckorna sättas upp fler markeringsstolpar i hela Kårestadsområdet. Markeringstolparna visar var fiberkabeln kommer förläggas.

Vi är tacksamma om markeringsstolparna får sitta kvar.

Vi kommer inom kort ha ett uppstartsmöte med entreprenören och räknar med att börja gräva i oktober. Målbilden är att Kårestad är driftsatt i år, men det är för tidigt att lova något innan vi vet hur det flyter på med grävningen.

Som det ser ut nu kan Södra Åreda bli nästa etapp att gräva.