Status oktober 2019

Vår entreprenör Eltel har nu kontaktat och besökt de flesta medlemmar i Risinge och Kårestad och satt upp pinnar där anslutning mot tomt ska göras. (återstår ca 10st, varav de flesta är nyblivna medlemmar).

Det är rekommenderat att gräva ner tomslang på sin tomt redan nu. Info om detta finns i juli-uppdateringen nedan. Sand för att ha närmast slangen vid grävning på tomten finns vid Kårestugan i Kårestad. Sanden läggs närmast slangen så att inga stenar ska klämma eller skada slangen.

I måndags hade vi Lantmäteriförättningsmöte med berörda markägare i Södra Åreda. Vi har än så länge bara fått några små ändringar som löstes på plats. Kallelse till möte för berörda markägare i Vikensved har gått ut i veckan. Mötet för Tveta kommer hållas i november.

För att förtydliga så är berörda markägare i ledningsrätten de, som äger mark som vi måste korsa med fiberkabeln, för att sedan nå vidare till fler medlemmar.


Ledningsrätten är klar i Kårestad, sista dagen för att överklaga var 30/9. Saknas bara tillstånd från Trafikverket, där vi/Eltel ska komplettera uppgifter till dom under veckan. Sedan kan vi påbörja grävning i Kårestad och det blir första byn som grävs.

Ledningsrätten blev som bekant överklagad av en markägare i Risinge by. Vi ser inget hopp om att kunna komma överrens med markägaren utan kommer gräva runt den aktuella tomten. Problemet är att vid ett överklagande hamnar ärendet automatiskt hos mark och miljödomstolen och de har långa handläggningstider. Lantmäteriet kan alltså inte godkänna grävning på de andra tomterna i Risinge. Efter samtal med domstolen igår så kan de inte säga hur lång tid det tar att avskriva ärendet, men kan bli så att vi inte kan gräva Risinge i år. Styrelsen tittar parallellt på andra lösningar. Troligen kommer vi få till nodhuset i Risinge i år. Vi håller på med ett separat markavtal med markägaren av just den tomten nära väg 25.

Målet för styrelse och entreprenör är att vi börjar gräva i Kårestad i slutet av denna månad. Detta tror vi är rimligt och det hänger egentligen bara på att komplettera ansökan till trafikverket som sedan brukar ha en kort handläggningstid. Sedan blir nästa grävning i Södra Åreda, om nu inte ledningsrätten för Risinge löser sig innan dess.