Status oktober nr 3

Vi har en liten försening och grävarna kommer inte vara på plats förrän om några veckor. Det är några praktiska detaljer kvar, tex var material och manskapsbod ska placeras. Utsättning av markeringspinnar fortsätter under veckan i norra Kårestad. Det har blivit lite försenat pga att Eons kartor inte har varit helt uppdaterade och då har vi fått be om manuell utsättning av Eon. Detta jobb är alltså för att, i den mån det går, undvika gräva på samma ställe som Eons kablar ligger.

Vi har i dagsläget ingen detaljerad tidsplan för resten av byarna. Tillståndsmässigt borde vi kunna gräva i Södra Åreda i december, men det beror på om fler överklaganden (till Lantmäteriet) kommer in, och hur vintern kommer bli (tjäle).