Status Oktober 2020

Grävning i Tveta startar i nästa vecka.

Blåsning pågår i Södra Åreda och Gummatorp. Installationer påbörjas i oktober.

Fiberblåsning i Vikensved börjar efter Södra Åreda är klart, troligen under oktober.

5-6 hus kvar att installera i Risinge.