Hur gör man vid aktivering

De flesta verkar ha löst det än så länge, men det kan vara bra med ett förtydligande. Kolla på följande film som Wexnet har gjort.

Tänk på att det är några saker som inte stämmer i filmen:

  1. Nätavgiften faktureras av föreningen, inte av Wexnet.
  2. Man ska INTE använda någon registreringskod, den metoden används inte i vårt byanät, pga punkt 1 ovan.

Kontentan är iaf att du ska registrera dig och göra en aktivering av nät. Sedan kan man välja tjänster, tex internet. alternativt att vissa har kontaktat tjänsteleverentören direkt.

Är det problem med registreringen så kontakta Wexnet på 0470-703333