Överklagan Tveta

Lantmäteriförättningen i Tveta har tyvärr överklagats av en markägare i området. Styrelsen tycker inte överklagan är rimlig. Detta innebär att vi inte kan gräva i området Tveta. Ärendet är nu hos Mark och miljödomstolen där man kan räkna med att handläggningstiden blir cirka ett år. Överklagan vi hade i Risinge påverkades vi bara på ca 20m sträckning och det var lätt att dra fiberkabeln utanför den aktuella tomten. Det är inte så enkelt med Tveta utan där är det själva matningen till hela Tveta by som påverkas. Vi jobbar för att se om det går att få till en lösning, som inte innebär att vi får ett års ytterligare försening. Förtydligande: denna överklagan påverkar bara området Tveta.

Grävning i Vikensved beräknas starta i april.