Årsmöte

Pga corona försöker vi planera in årsmötet så sent som möjligt, dvs slutet på juni. Vi förbereder för att eventuellt behöva ha mötet helt eller delvis digitalt. Troligen via programmen Skype eller Teams.