Status mars 2020

Grävning fortgår i projektet och det är lite utmaningar pga den blöta marken. Det är även svårt att återställa pga att det är så blött. Återställning kommer på vissa ställen att ske när marken har torkat upp framåt våren. Blåsning av fiber kommer igång när en etapp är helt klar, och det är några små grävningar kvar i Kårestad ihop med Eon.

Som det ser ut nu kommer Kårestad vara driftsatt/igång i maj-juni.