Status september 2020

Eltel håller på att installera i Risinge, ca 25 är igång just nu.

Utsättning av grävsträcka sker i Tveta. Medlemmar i Tveta bör gräva ner slang och sökband så fort som Eltel har pratat med er om avlämningspunkt.

Hos några i Risinge har Eltel lämnat ett infoblad, som de brukar lämna till Wexnetkunder. Inget fel i det, men på ett ställe i det infobladet står det felaktig information för just våra medlemmar. Man ska alltså INTE ha någon aktiveringskod för att registrera sig i Wexnets portal. Står det ändå på Wexnets registreringsportal att man behöver aktiveringskod, så kontakta Wexnet.

Det är lite återställningar som behöver göras i Vikensved, så grävmaskinerna är troligen kvar där, några veckor till.