Fakturering

För er som inte var med på årsmötet, kommer ett förtydligande.

Veff kommer fakturera medlemmarna för nätavgiften på 170kr/mån. Veff kommer fakturera detta kvartalsvis, med start i höst.

De tjänster ni sedan väljer i Wexnets nät, kommer faktureras separat från respektive tjänsteleverantör.