Status januari 2020 nr 3

Ett förtydligande: sand som ska användas närmast slangen finns precis öster om Kårestad gamla skola på en upplagsplats. Man kör alltså förbi Kårestugan och två hus till österut för att komma dit, på höger sida av vägen.

Vi kommer troligen starta upp grävning även i Södra Åreda inom kort, medlemmar bör lägga ner slang på egen tomt.