Status april 2019

Vi har egentligen inget nytt att rapportera just nu, mer än att vi kommer skicka ut en kallelse till årsmötet framöver. Troligen blir årsmötet i maj-juni.

Entreprenören håller på att finprojektera och vi väntar på att Lantmäteriet ska förbereda och skicka ut kallelse för markägare i Risingeområdet.

Det är beräknat att grävning kommer igång i Risinge i maj-juni. Det kommer bli en tuff tidsplan för entreprenören att gräva klart området i år, så det kommer nog grävas på flera ställen parallellt och med flertalet maskiner.