Mail i skräpkorgen?

Vi har märkt att mail från styrelsen@veff.se vid vissa tillfällen har hamnat i skräpkorgen hos medlemmarna. Dessa mail kan innehålla viktig information samt faktura. Ber er därför att kontrollera er skräpkorg, faktura har nyligen skickats ut.