Fakturor och byamöten

2016-11-10

Nu är de flesta fakturor skickade. Alla ska ha fått dom senast i mitten på nästa vecka. Vi ber om ursäkt fört att det blev lite kort förfallodatum.

Inträdesavgiften på fakuran är för att täcka de kostnader vi har för tex tryckmaterial, porto, hemsida osv.

Vi har nu bokat in ett byamöte för Södra Åreda och Holkaryd. Vi har skickat epost (till de vi har) och lagt lapp i brevlådan. De andra byamötena kommer att ske i januari. Byamöten är till för att diskutera grävsträckning med alla berörda markägare och visa hur en fastighetsinstallation kan se ut. Styrelsen lägger nu sin tid på att ta fram ett fastighetsavtal och att projektera var grävning ska ske. Det kommer att bli nära sex mils grävning i projektet. Efter att alla byamöten är klara och markägare är nöjda kommer vi att begära in offerter från entreprenörer i en offentlig upphandling.